news 最新消息 NEWS

108.12.27拜訪校友立委參選人行程
校友總會前往拜訪各校友參選立委的服務處,
展開校友參選人加油行程。
 
 
 
 
 
 
 
 
最新更新日期:2019/12/26 上午 09:43:00
  back 更多消息  home 回首頁