about_us 單位介紹 About US

 

 

 

2017第十五屆

土地研究學術研討會

 

 

 

 

  • 狂賀,本系105年不動產經紀人考試大豐收!考試及格榜單如下

  • 大三生(107級)蔡杰凱
  • 大四生(106級)范巧昀
  • 104級系友張雅筑、洪子甯
  • 103級系友辛珮瑀
  • 101級系友王崇安
  • 100級系友吳玟諭

 

 

 

狂賀!本系二技、碩士班畢業系友陳定國通過

105年地方特考雲嘉地區三等地政類科考試!


logo CJCU NEWScalendar 行事曆