Responsive image

 首頁 |   Language  : English

因學術研究等數據庫資料龐大,搜尋與運算需花費5至10秒,請您稍侯.

依作者瀏覽

 

顯示項目 151-175 / 718. (共29頁)
7
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

作者 項目數量
杜正勝 ( TU,CHENG-SHENG ) 21
杜承嶸 ( DUH, CHERNG-RONG ) 79
杜東峻 ( Dom Gene Tu ) 38
杜培寧 ( TU, PEI-NING ) 10
杜嘉玲 ( TU, CHIA-LIN ) 34
沈文良 ( SHEN, WEN-LIANG ) 12
沈志峰 ( SHEN, CHIH-FENG ) 2
沈泓颺 ( Shen Hung-Yang ) 2
沈政乾 ( SHEEN, JENG-CHYAN ) 20
沈紡緞 ( SHEN, FANG-TUAN ) 27
阮功皇 ( NGUYEN CONG HOANG ) 29
阮正文 ( RUAN, JENG-UEN ) 1
卓春英 ( CHO,CHUN-YING ) 147
卓經偉 ( CHO, CHING-WEI ) 1
周士雄 ( CHOU, SHIH-HSIUNG ) 85
周少豪 ( CHOU,SHAO-HAO ) 33
周宏彥 ( CHOU, HUNG-YEN ) 39
周明道 ( CHOU, MING-TAO ) 132
周明慶 ( MING-CHING CHOU ) 6
周信宏 ( CHOU, HSIN-HUNG ) 87
周勉 ( MANNAKUNNIL PHILIP JOSEPH ) 54
周峻忠 ( CHOU, CHUN-CHUNG ) 25
周婉茹 ( CHOU, WAN-JU ) 40
周清富 ( CHOU, CHIN-FU ) 8
周惠珍 ( CHOU, HUEI-JENG ) 39
顯示項目 151-175 / 718. (共29頁)
7
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11